Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej


    Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie została powołana w roku 1970, na bazie prężnie działającego ogniska muzycznego w  Ciechanowie ( od  1946 roku). Szkoła kształci   dzieci  i młodzież   w zakresie gry na instrumentach klasycznych. W ciągu 40 letniej historii, w jej murach wychowało się wielu absolwentów, którzy dziś są zawodowymi muzykami, uczą w szkołach muzycznych, grają w filharmoniach, komponują.  Absolwenci kontynuują naukę w  szkołach muzycznych II stopnia  w Mławie, Warszawie, Olsztynie, Płocku i Gdańsku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat około 20 absolwentów  ukończyło wyższe uczelnie muzyczne - m. in. w  Gdańsku, Łodzi, Warszawie. Niektórzy z nich zasilili szeregi kadry pedagogicznej naszej szkoły. Obecne grono nauczycielskie składa się z wysokiej klasy specjalistów, wykształconych w polskich  uczelniach muzycznych. Wielu nauczycieli prowadzi działalność artystyczną w różnych formacjach wykonawczych na terrenie Polski. W licznych konkursach, prestiżowych i mniej prestiżowych, uczniowie ciechanowskiej szkoły często  osiągali  bardzo dobre wyniki. Na największe uznanie zasługują wychowankowie  sekcji fortepianu.

   W ostatnich latach absolwenci  mają możliwość dalszego kształcenia na miejscu  w Ciechanowie,  gdyż powołana została  filia szkoły muzycznej II  stopnia, funkcjonująca  w  tym  samym  budynku  przy  ulicy  Małgorzackiej 16.   Program   nauczania   w szkole obejmuje: - fortepian, akordeon, skrzypce, saksofon, klarnet, flet poprzeczny, wiolonczela, gitara; przedmioty teoretyczne: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika; zespoły instrumentalne i chór. 

Państwowa Szkoła Muzyczna