Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Uwaga dodatkowy termin przesłuchań wstępnych

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. zaprasza dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia do podjęcia w roku szkolnym 2022/2023 nauki gry na następujących instrumentach:

 • fortepian,
 • skrzypce,
 • gitara,
 • flet,
 • akordeon,
 • klarnet,
 • saksofon,
 • wiolonczela.

Prosimy o składanie podań o przyjęcie osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adresy e-mail:

Formularz wraz z załącznikami do wypełnienia znajdują się na podstronie: http://www.psmciechanow.pl/download/Dokumenty-dla-kandydata-1650369171.pdf

Dodatkowy termin przesłuchań wstępnych odbędzie się 13 maja 2022 r., w sali koncertowej w budynku przy ul. Małgorzackiej 16.
Przewidywane godziny: między 14.00 i 19.00.
Indywidualne godziny przesłuchań kandydatów zostaną ustalone telefonicznie, poprzez sekretariat szkoły.

Termin składania podań upływa w czwartek, 12 maja.

Przesłuchania polegają na zaśpiewaniu przygotowanej piosenki, testach słuchowych z użyciem fortepianu oraz sprawdzeniu przydatności fizycznej i motorycznej do gry na wybranym przez dziecko instrumencie.

Warunki przystąpienia do przesłuchania wstępnego

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

 • w przypadku kandydata w wieku 6 lat zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z artykułem 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej pierwszego stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • obowiązek informacyjny dla kandydata i dla opiekunów w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

ewentualnie dokumenty potwierdzające:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Podczas przesłuchania wstępnego brane będą pod uwagę wyniki badania przydatności, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Badanie obejmuje:

 • zaśpiewanie piosenki z pamięci,
 • sprawdzenie:
  • poczucia rytmu,
  • słuchu muzycznego,
  • pamięci muzycznej,
  • koordynacji ruchowej,
 • sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie,
 • rozmowę z kandydatem.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-10 10:00:57przez:
Opublikowano:2022-05-10 00:00:00przez: Joanna Pawlak
Podmiot udostępniający: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie
Odwiedziny:742

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo