Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Cykl koncertów

W związku z projektem popularyzowania lokalnego dorobku artystycznego, pod patronatem Prezydenta Ciechanowa, odbywa się cykl koncertów o tytule : "Poznać i zrozumieć muzykę klasyczną". Koncerty są zainicjowane i przygotowane przez Stowarzyszenie " Pro Musica Scholarium" przy współpracy ze Szkołą Muzyczną I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie. Cała organizacja, prowadzenie i przygotowanie uczniów, jest wynikiem starań Tatjany Fedorczuk i Joanny Makijonko - nauczycielek w klasie fortepianu. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie Szkoły Muzycznej : Anna Mikołajczyk, Alicja Szemplińska, Karolina Skrobisz, Jakub Seredyn, Adam Rosiński, Krzysztof Malinowski, Jakub Ochnio. Terminy koncertów :  15 maja, godz 12:40 - Gimnazjum nr 2 ;  21 maja, godz. 10:30 - gimn. STO; 6 czerwca, godz. 11:30 - gimn. nr 4 ; 10 czerwca, godz. 13:15  -  gimn.  nr  3; 12  czerwca  o  godz. 12:30 - gimn. nr 1
Państwowa Szkoła Muzyczna